1. Domeniul de aplicare:
1.1. Prezentele conditii se vor aplica in toate relatiile comerciale dintre SC Cobotec Engineering SRL si terte parti, exceptie facand doar situatiile mentionate explicit in contractele comerciale semnate de reprezentantii legali ai SC Cobotec Engineering SRL. 

1.2. Acceptarea ofertei emise de Cobotec Engineering SRL si procesul de vanzare sunt conditionate de respectarea termenilor si conditiilor de mai jos. 

1.3 Prezentele conditii se aplica si pentru obligatiile contractuale viitoare.
2. Oferte, comenzi si confirmari de comanda:
2.1. La solicitarea Cumparatorului punem la dispozitie documentatia tehnica referitoare la produsele solicitate si va propunem, pe baza specificatiilor dvs., produsele si producatorii care corespund acestor cerinte (putand propune si unele produse pe care Cobotec le considera echivalente). Orice propunere in acest sens provenind de la Cobotec (privind anumiti producatori, piese, componente, scule, utilaje sau produse echivalente) va fi considerata a avea numai un caracter informativ si nu va angaja in niciun mod raspunderea Cobotec pentru selectarea Produselor comandate de catre dvs.
2.2. Ne rezervam dreptul de a scoate sau inlocui produse, de a face modificari tehnice sau modificari de pret .
2.3. Comenzile nu sunt considerate ca acceptate pana cand acestea nu au fost confirmate de noi in scris printr-o confirmare de comanda.
3. Pretul si conditii de plata:
3.1. Pretul din cadrul ofertelor noastre este exprimat in Euro si nu contine TVA iar in cadrul facturilor se va calcula in lei la cursul
B.N.R. + 1% din ziua facturarii.
3.2. Nu se accepta comenzi dimensionate sub unitatea minima de impachetare mentionata de catre producator.
3.3. Daca nu s-a convenit altfel in scris facturile emise de noi devin scadente la 10 zile de la emiterea lor.
3.4 Facturile noastre pot fi platite cu un extra discount de 1% in conditiile achitarii facturii in prima jumatate a termenului scadent.
3.5. In cazul in care plata nu se face in termen de 30 de zile de la data scadentei, cumparatorul va fi de drept in intarziere si va plati penalitati de 0.1% pe zi.
3.5.1. Penalitatile vor fi calculate de la data scadentei si pana la data efectiva a platii, acestea putand depasi debitul.
3.5.2. In cazul in care cumparatorul a emis un instrument de plata care a fost refuzat de banca, penalitatile vor fi calculate conform art 3.5.
3.5.3. In cazul neplatii la scadenta a unei facturi, toate sumele datorate de cumparator vanzatorului vor deveni exigibile.
3.6. In cazul intarzierii unei plati ne rezervam dreptul de a procesa urmatoarele comenzi contra unui avans sau achitarii comenzii la primire.
3.7. Ne rezervam dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate pana la achitarea integrala a tuturor creantelor noastre care decurg din relatia comerciala cu clientul.
3.8. Pentru comenzile incorecte acceptam returul contra unei taxe de 15% din pretul net cu titlul de taxa de restituire si procesare insa nu mai putin de 15 euro. Sculele speciale nu se pot returna.
4. Livrarea si termenele de livrare:
4.1. Pentru comenzile cu o valoare neta de min 95 de euro livrarea se face CPT inclusiv ambalajul.
4.1.1. Fac exceptie de la aceasta produsele mentionate in cadrul ofertelor cu ,,transport suplimentar’’ insa acestea vor face intotdeauna obiectul prevederilor incoterms 2010.
4.2. Pentru comenzile cu o valoare mai mica de 95 de euro net percepem un cost suplimentar de ambalaj si expediere in valoare de 8 euro.
4.3. Termenul de livrare va fi specificat in oferta si reconfirmat in cadrul confirmarii de comanda.

4.4. Respectarea termenelor de livrare sta sub rezerva livrarii corespunzatoare si la termen a produselor de catre furnizori catre compania noastra daca putem dovedi ca termenul convenit de noi cu acestia nu a fost respectat. Vom comunica imediat clientului daca apar intarzieri de acesta natura.
4.5. Custodia bunurilor intra in vigoare din momentul in care cumparatorul a receptionat marfa.
5. Receptia produselor:
5.1. In cazul unor comenzi mari putem realiza livrari partiale conform unui volum agreat de cumparator.
5.2. Receptia cantitativa se va face la sediul Cumparatorului pe baza documentelor de livrare.
5.3. Dupa receptia marfurilor cumparatorul nu mai poate emite reclamatii cantitative. In absenta unui proceverbal de constatare a diferentelor materiale comparativ cu specificatia documentelor de livrare, se prezuma ca marfa corespunde din punct de vedere cantitativ si calitativ.
6. Garantia pentru defecte:
6.1. Daca articolul prezinta defecte va ramane la latitudinea furnizorului daca va remedia defectul sau daca va livra alt articol.
6.2. Pentru utilaje si dispozitive aplicam regulile de garantie ale producatorului. Alte cauze de reclamatii sunt excluse.
6.3. Se pierde dreptul de garantie pentru defecte in cazul utilajelor sau a dispozitivelor datorita nerespectarii instructiunilor de utilizare si intretinere, in cazul modificarii produselor, inlocuirii componentelor sau in cazul folosirii consumabilelor ce nu corespund specificatiilor originale.
6.4 Vanzatorul va fi exonerate de orice raspundere pentru daune interese daca cauza defectelor produselor este generate de instalarea incorecta a produselor, intretinere neadecvata, depozitare necorespunzatoare.
7. Drepturi de proprietate:
7.1. Furnizorul pastreaza toate drepturile de proprietate asupra desenelor, graficelor, calculelor, mostrelor sau altor informatii pe care le furnizeaza achizitorului in cadrul relatiilor comerciale. Acestea nu pot fi folosite sau comunicate unor terte parti fara acordul scris al furnizorului si trebuie returnate imediat la cererea acestuia.
7.2. In cazul in care clientul incalca prevederile contractuale in special prin intarziere a platii, compania noastra are dreptul de a se retrage din contract si de a intra in posesia produsului livrat. Atat timp cat marfurile sunt proprietatea noastra clientul are obligatia de a avea grija de aceste. Daca se impun anumite lucrari de intretinere si inspectie clientul trebuie sa dispuna de efectuarea acestora la intervale regulate, pe propria sa cheltuiala.
7.3. Clientul trebuie sa se asigure in special ca marfurile sunt asigurate impotriva prejudiciilor sau distrugerilor cauzate de foc, apa sau impotriva furtului suportand costul lor de inlocuire.
8. Trasabilitatea:
8.1. In cazul in care clientul transmite mai departe marfurile livrate de noi trebuie sa asigure trasabilitatea acestor marfuri. Clientul se va asigura in special ca in cazul in care se impune o anumita masura din motive legate de legislatia privind raspunderea pentru produse, ultimul cumparator va putea fi contactat imediat si informat cu privire la produs. In cazul in care clientul nu foloseste produsele acesta se va asigura ca marfurile vor putea fi gasite si luate deciziile ce se impun.
9. Protectia datelor conform Regulamentului General (UE) 2016/679:
9.1. Noi, Cobotec Engineering SRL respectam prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679, prelucram datele dumneavoastra (nume, prenume, e-mail, telefon) in scop contractual (de ex. pentru facturare, in cazul unor oferte sau achizitii), pentru a va trimite cele mai noi informari sau promotii.