1.Domeniul de aplicare:

1.1. Prezentele conditii se vor aplica in toate relatiile comercialedintre SC Cobotec Engineering SRL si terte parti, exceptie facanddoar situatiile mentionate explicit in contractele comerciale semnate de reprezentantii legali ai SC Cobotec Engineering SRL.

1.2. Acceptarea ofertei emise de Cobotec Engineering SRL siprocesul de vanzare sunt conditionate de respectarea termenilorsi conditiilor de mai jos. Prezentele conditii se aplica si pentruobligatiile contractuale viitoare.

2.Oferte, comenzi si confirmari de comanda:

2.1. La solicitarea Cumparatorului punem la dispozitie documentatia tehnica referitoare la produsele solicitate si va propunem, pe baza specificatiilor dvs., produsele si producatorii care corespund acestor cerinte (putand propune si unele produse pe care Cobotec le considera echivalente). Orice propunere in acest sens provenind de la Cobotec (privind anumiti producatori, piese, componente, scule, utilaje sau produse echivalente) va fi considerata a avea numai un caracter informativ si nu va angaja in niciun mod raspunderea Cobotec pentru selectarea Produselor comandate de catre dvs.

2.2. Ne rezervam dreptul de a scoate sau inlocui produse, de aface modificari tehnice sau modificari de pret .

2.3. Comenzile nu sunt considerate ca acceptate pana cand acestea nu au fost confirmate de noi in scris printr-o confirmare decomanda.

3.Pretul si conditii de plata:

3.1. Pretul din cadrul ofertelor noastre este exprimat in Euro sinu contine TVA iar in cadrul facturilor se va calcula in lei la cursulB.N.R. + 1% din ziua facturarii.

3.2. Nu se accepta comenzi dimensionate sub unitatea minima deimpachetare mentionata de catre producator.

3.3. Daca nu s-a convenit altfel in scris facturile emise de noidevin scadente la 10 zile de la emiterea lor.

3.4 Facturile noastre pot fi platite cu un extra discount de 1% inconditiile achitarii facturii in prima jumatate a termenului scadent.

3.5. In cazul in care plata nu se face in termen de 30 de zile de ladata scadentei, cumparatorul va fi de drept in intarziere si va platipenalitati de 0.1% pe zi.

3.5.1. Penalitatile vor fi calculate de la data scadentei si pana ladata efectiva a platii, acestea putand depasi debitul.

3.5.2. In cazul in care cumparatorul a emis un instrument de plata care a fost refuzat de banca, penalitatile vor fi calculate conform art 3.5.3.5.3. In cazul neplatii la scadenta a unei facturi, toate sumeledatorate de cumparator vanzatorului vor deveni exigibile.

3.6. In cazul intarzierii unei plati ne rezervam dreptul de a procesa urmatoarele comenzi contra unui avans sau achitarii comenzii laprimire.

3.7. Ne rezervam dreptul de proprietate asupra bunurilor livratepana la achitarea integrala a tuturor creantelor noastre care decurg din relatia comerciala cu clientul.

3.8. Pentru comenzile incorecte acceptam returul contra uneitaxe de 15% din pretul net cu titlul de taxa de restituire si procesare insa nu mai putin de 15 euro. Sculele speciale nu se potreturna.

4.Livrarea si termenele de livrare:

4.1. Pentru comenzile cu o valoare neta de min 75 de euro livrarea se face CPT inclusiv ambalajul.

4.1.1. Fac exceptie de la aceasta produsele mentionate in cadrulofertelor cu ,,transport suplimentar’’ insa acestea vor face intotdeauna obiectul prevederilor incoterms 2010.

4.2. Pentru comenzile cu o valoare mai mica de 75 de euro netpercepem un cost suplimentar de ambalaj si expediere in valoarede 15 euro.

4.3. Termenul de livrare va fi specificat in oferta si reconfirmat incadrul confirmarii de comanda.

4.4. Respectarea termenelor de livrare sta sub rezerva livrarii corespunzatoare si la termen a produselor de catre furnizori catre compania noastra daca putem dovedi ca termenul convenit de noi cu acestia nu a fost respectat. Vom comunica imediat clientului daca apar intarzieri de acesta natura.

4.5. Custodia bunurilor intra in vigoare din momentul in care cumparatorul a receptionat marfa.

5.Receptia produselor:

5.1. In cazul unor comenzi mari putem realiza livrari partiale conform unui volum agreat de cumparator.

5.2. Receptia cantitativa se va face la sediul Cumparatorului pebaza documentelor de livrare.

5.3. Dupa receptia marfurilor cumparatorul nu mai poate emitereclamatii cantitative. In absenta unui proces-verbal de constatare a diferentelor materiale comparativ cu specificatia documentelor de livrare, se prezuma ca marfa corespunde din punctde vedere cantitativ si calitativ.

6.Garantia pentru defecte:

6.1. Daca articolul prezinta defecte va ramane la latitudinea furnizorului daca va remedia defectul sau daca va livra alt articol.

6.2. Pentru utilaje si dispozitive aplicam regulile de garantie aleproducatorului. Alte cauze de reclamatii sunt excluse.

6.3. Se pierde dreptul de garantie pentru defecte in cazul utilajelor sau a dispozitivelor datorita nerespectarii instructiunilor deutilizare si intretinere, in cazul modificarii produselor, inlocuiriicomponentelor sau in cazul folosirii consumabilelor ce nu corespund specificatiilor originale.

6.4 Vanzatorul va fi exonerate de orice raspundere pentru dauneinterese daca cauza defectelor produselor este generate de instalarea incorecta a produselor, intretinere neadecvata, depozitare necorespunzatoare.

7.Drepturi de proprietate:

7.1. Furnizorul pastreaza toate drepturile de proprietate asupradesenelor, graficelor, calculelor, mostrelor sau altor informatiipe care le furnizeaza achizitorului in cadrul relatiilor comerciale.Acestea nu pot fi folosite sau comunicate unor terte parti faraacordul scris al furnizorului si trebuie returnate imediat la cererea acestuia.

7.2. In cazul in care clientul incalca prevederile contractuale inspecial prin intarziere a platii, compania noastra are dreptul de a se retrage din contract si de a intra in posesia produsului livrat.Atat timp cat marfurile sunt proprietatea noastra clientul are obligatia de a avea grija de aceste. Daca se impun anumite lucrari de intretinere si inspectie clientul trebuie sa dispuna de efectuareaacestora la intervale regulate, pe propria sa cheltuiala.

7.3. Clientul trebuie sa se asigure in special ca marfurile suntasigurate impotriva prejudiciilor sau distrugerilor cauzate de foc,apa sau impotriva furtului suportand costul lor de inlocuire.
8.Trasabilitatea:

8.1. In cazul in care clientul transmite mai departe marfurilelivrate de noi trebuie sa asigure trasabilitatea acestor marfuri.Clientul se va asigura in special ca in cazul in care se impune oanumita masura din motive legate de legislatia privind raspunderea pentru produse, ultimul cumparator va putea fi contactatimediat si informat cu privire la produs. In cazul in care clientulnu foloseste produsele acesta se va asigura ca marfurile vor putea fi gasite si luate deciziile ce se impun.

9.Protectia datelor conform Regulamentului General (UE)2016/679:

9.1. Noi, Cobotec Engineering SRL respectam prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679, prelucram datele dumneavoastra (nume, prenume, e-mail, telefon)in scop contractual (de ex. pentru facturare, in cazul unor ofertesau achizitii), pentru a va trimite cele mai noi informari sau promotii.

Termeni si Conditii Generale de Vanzare 2020